Hoe rendabel is mijn prijs van diamant? | BNT Diamonds
Untitled design 76
5527 supply vs demand

Geobserveerde rendabiliteit op lange termijn

Diamanten bezitten een wezenlijke en duurzame capaciteit tot waardestijging.

Recente indicatoren en studies tonen dat de diamantprijzen in de komende decennia verder zullen stijgen, dankzij een gunstig klimaat van vraag en aanbod:

1. Groeiende vraag

2. Dalend aanbod

1. Groeiende vraag in de BRIC-landen

De BRIC landen (Brazilië, India, Rusland en China) worden gekenmerkt door een exploderende economie en welvaart, wat leidt tot een groeiende middenklasse. India, bijvoorbeeld, werd eeuwenlang gedomineerd door een traditie van diamant en goud, maar als uitzonderlijke tekenen van rijkdom waren deze tot voor kort een privilege voor de elite. De middenklasse was er zo goed als onbestaande. Vandaag is de groei van de middenklasse in India & China aanzienlijk en deze groep neemt maar wat graag de gewoontes van de vroegere elite over. Dit beïnvloedt op zijn beurt de diamantenprijs wereldwijd.

2. Dalend aanbod wegens beperkte natuurlijke bronnen en uitputting van de mijnbouwcapaciteit

Wereldwijd produceert de mijnbouw gemiddeld 120-130 miljoen caraat aan edelstenen, en diamanten vormen een groot deel daarvan. Dit kan veel lijken, maar toch is het een sterke daling ten opzichte van voorgaande jaren. In 2007 was er een productie van 168 miljoen caraat en de jaren daarvoor lag de gemiddelde productie nog ver boven de 175 miljoen caraat. Bovendien zullen de kosten voor de huidig operationele diamantmijnen toenemen, omdat men gedwongen wordt dieper te graven en ontginnen. Met andere woorden, ook al vermindert de productie, toch zullen de diamantprijzen stijgen. En zelfs al mochten er nieuwe diamantmijnen worden ontdekt (wat, terugblikkend op de laatste decennia, eerder onwaarschijnlijk is), dan zouden deze hoe dan ook hogere operationele kosten voortbrengen. Verwacht wordt namelijk dat nieuwe mijnen zich in zeer moeilijk toegankelijke gebieden zullen bevinden.

Een ander voordeel is dat diamanten geen verandering ondergaan met de tijd en dat ze dus makkelijk te onderhouden zijn. De gemiddelde diamant is ongeveer 2 miljoen jaar oud. Dit draagt uiteraard bij tot de langetermijnwaarde van diamanten, aangezien er geen intrinsieke factoren zijn die tot waardevermindering leiden. Verder wordt in de meeste landen geen belasting geheven op de stijgende meerwaarde van de diamanten, tenzij de verkoper een actieve deskundige is.

De geschiedenis van diamantprijzen

6087 footer supply and demand link to crisis resistant