Risico’s van beleggen in diamanten | BNT Diamonds

Is investeren in diamanten een risicoloze belegging?

Hoewel diamanten intrinsiek rendabel zijn en beschouwd worden als waardevaste activa, zijn ze net zoals elk ander investeringsalternatief niet immuun voor prijsdalingen. Met andere woorden, een investering in diamanten houdt dus ook risico’s in, zij het in beperkte mate.

Om geen fouten te maken bij uw belegging in diamanten, is het daarom raadzaam om zich vooraf goed te informeren over de verschillende soorten investeringsdiamanten en over de manier waarop de waarde van diamant bepaald wordt. Deze waardebepaling zal immers de diamantprijs beïnvloeden. Andere factoren die een impact hebben op de koers van de diamantprijs, zijn:

  • Vraag – De vraag naar commerciële kleurloze diamanten van goede kwaliteit gaat al sinds 1970 in stijgende lijn, op lange termijn bekeken. Deze vraag komt voornamelijk uit Azië en is het gevolg van groeiende economieën en een stijgend bbp (bruto binnenlands product, een maatstaf voor de welvaart van een land of regio).
  • Aanbod – Steeds meer diamantmijnen sluiten de deuren omdat ze uitgeput zijn of omdat het omwille van technische redenen niet langer rendabel is om de diamanten te ontginnen. Dit zorgt voor een schaarser wordend aanbod en stuwt de diamantprijs de hoogte in. Echter, een tijdelijk overaanbod van diamant kan prijsdalingen veroorzaken. Een dergelijk overaanbod is meestal een kwestie van tijd, omdat het geen structurele verandering is in het aanbod van diamanten op lange termijn.
  • Macro-economische factoren – Hoewel investeringsdiamanten crisisbestendig zijn, ondervinden ze evenwel een impact van macro-economische factoren. Anders gezegd, globale recessies kunnen de diamantprijs aan het wankelen brengen. Een financieel rapport met betrekking tot de diamantindustrie van Bain & Company in samenwerking met het AWDC stelt dat prijsdalingen als gevolg van dergelijke macro-economische factoren zich herstellen binnen 1 à 2 jaar.

Voor meer informatie over beleggen in diamanten en het analyseren van risico’s op basis van uw beleggersprofiel, kan u steeds terecht bij de experts van BNT Diamonds. Plan uw bezoek aan een onze van onze showrooms of spreek rechtstreeks met ons team via +32 3 201 24 90.