Welke krachten kenden mensen toe aan diamanten in de… | BNT Diamonds

Welke krachten kenden mensen toe aan diamanten in de Oudheid?

In de Oudheid geloofde men dat diamanten kracht, onoverwinnelijkheid en moed promoten.