Diamanten uit conflictvrije gebieden | BNT Diamonds

Wat zijn conflict diamanten?

Conflictdiamanten zijn diamanten uit conflictgebieden waarbij milities diamanten proberen te gebruiken om hun activiteiten te financieren. Om deze diamanten te weren van de wereldmarkt werd in het Kimberley-proces (KP) afgesproken om de herkomst van diamanten uit conflictgebieden te controleren en te certificeren.

Het Kimberley-proces is dus een internationaal systeem dat de handel van diamanten reguleert om te verzekeren dat ze afkomstig zijn uit conflictvrije gebieden. Het Kimberley-certificaat geeft aan dat de diamant in kwestie geen conflictdiamant is. In 2008 werd bovendien berekend dat de handel voor 99,9% bestaat uit conflictvrije diamanten.

BNT Diamonds hanteert vanzelfsprekend een nultolerantie ten aanzien van conflictdiamanten. We kopen diamanten aan de bron aan, bij betrouwbare leveranciers die – net zoals wij – met trots de normen naleven die opgesteld zijn door het Kimberley-proces.

Lees hier ook hoe de Antwerpse diamantsector conflictvrije diamanten garandeert