Diamant als liefdesgeschenk | BNT Diamonds

Wat is het verhaal achter diamanten gegeven uit liefde?

Diamanten worden vaak gebruikt in exclusieve juwelen en bestaan in verschillende groottes. Maar het is echter de kleinste vorm die het meest onze aandacht trekt: de diamanten ring die gegeven wordt als teken van liefde en trouw. De eigenlijke geschiedenis die achter deze traditie schuilgaat, overtreft de perceptie van zijn creatie tot marketinghyperbool. De moderne solitaire ring is slechts een recente stap op het lange pad van de geschiedenis.

Ringen dateren reeds van millennia terug, maar deze die gegeven worden als een teken van liefde worden pas opgemerkt bij de Romeinse dichter Plautus in de 2de eeuw voor Christus. In die tijden werden trouwringen vaak voorzien van graveringen langs de binnenkant. Deze graveringen hadden betrekking op het huwelijkscontract, steeds vergezeld van een afbeelding van de keizer. Deze gewoonte werd verder gezet door de christenen rond de 4de eeuw wanneer priesters geen huwelijken meer toestonden zonder een uitwisseling van ringen.

De traditie van een diamanten ring is terug te brengen tot de verloving van Maria van Bourgondië met aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk in 1477. Diamantbedrijf De Beers speelde daar in de 20ste eeuw aardig op in met advertenties die stelden dat een verlovingsring twee maandlonen moet kosten.

Lees hier ook meer over de unieke emotionele waarde van diamanten