Hoe komen diamanten naar Antwerpen? | BNT Diamonds

Hoe komen diamanten naar Antwerpen?

Wie wil investeren in diamanten, wil uiteraard ook weten waar deze vandaan komen. Van de levering in Schiphol tot in de kluis bij de diamantair legt de diamant een hele reis af. Controles, papieren, certificaten en nog meer controles verzekeren u van de meest kwalitatieve diamant op de Antwerpse markt. Hoe verloopt die diamantimport concreet? Bekijk het hieronder.

Welke haltes maakt een diamant onderweg naar de diamantair?

Schiphol-Deurne

Dagelijks landt er een streng beveiligde vlucht van Schiphol in de luchthaven van Deurne, op 5 kilometer van hartje Antwerpen. De vracht is 180 miljoen dollar waard en bestaat uit pakketjes afkomstig van Canada, Zuid-Afrika, Namibië, Australië en meer. Een jaarlijks totaal van 36 miljard dollar.

H3: Antwerpse diamantwijk

Zodra de pakketjes onder zeer strenge bewaking uitgeladen zijn, volgt een hyper-beveiligde rit naar de Antwerpse diamantwijk. Het traject wordt afgelegd in een gepantserde transportwagen van een gespecialiseerde firma én onder begeleiding van politievoertuigen.

Diamond Office

Want hoe verloopt het verdere proces rondom het importeren van diamanten? De pakketten worden afgeleverd in Diamond Office, een departement van AWDC. Daar worden alle diamanten van buiten de EU gecontroleerd en getaxeerd. Het Diamond Office stelt ook de uitvoerdocumenten op voor alle diamanten die de EU weer verlaten. Een belangrijke halte. Diamond Office is een one-stop kantoor. Alle instanties die de diamanten controleren, doen dat hier. Alle instanties? Ja, het zijn er een aantal:

  • Onafhankelijke en hoogst ervaren experten van Diamond Office
  • Federale Overheidsdienst Financiën
  • Dienst Douane en Accijnzen
  • Federale Overheidsdienst Economie

Gaat het om een dringende levering? Dan kunnen al die controles op slechts een uur afgerond worden. Diamond Office werkt nauw samen met de douane om alle documenten aan hoog tempo te verwerken.

Diamantair en Forwarding Agent

Diamond Office belt de diamantair wanneer zijn/haar zending aankomt. De verzegelde verpakking van de zending blijft onaangeroerd tot de diamantair of zijn/haar Forwarding Agent aanwezig is.

Enkel als erkend diamantair of als vertegenwoordigend Forwarding Agent hebt u toegang tot de zwaarbewaakte kantoren van Diamond Office. Driekwart van de Antwerpse handel wordt door die Forwarding Agents in- en uitgeklaard. Dat zijn transportmaatschappijen die het fysieke vervoer van goederen afhandelen, zoals Malca Amit.

Na levering gaat de diamantair naar de eerste verdieping waar 20 experts van Diamond Office aan afzonderlijke tafels zitten. Zij werken volgens strikte procedures opgelegd door FOD Economie. Boven elke tafel registreert en archiveert een camera alles.

In aanwezigheid van de diamantair of Forwarding Agent mag de verzegelde zending opengemaakt worden. Eerst wordt de verpakking gecheckt op scheurtjes of gaten. Is er iets mis? Dan stelt Diamond Office de douane meteen op de hoogte.

Hoe worden de diamanten gecontroleerd?

Na opening is documentcontrole prioriteit. Voor ruwe diamanten is het herkomstcertificaat het belangrijkst. Het Kimberley-certificaat garandeert dat de diamanten van legale oorsprong zijn en tegen een faire prijs verkocht werden. Geen certificaat betekent geen invoer in Antwerpen. Zo worden quasi alle conflictdiamanten opgespoord. Voor geslepen diamant is er geen Kimberley-certificaat nodig. Die werden gecontroleerd toen ze ruw waren.

De expert bestudeert vervolgens de zending. Hij onderzoekt de inhoud met een loep en verifieert de kwaliteit, industrie- of sierdiamant, ruw of geslepen, het gewicht en veel meer. Hij raamt de waarde en vergelijkt die met de factuurwaarde. Vervolgens onderzoeken ook de ambtenaren van de FOD Economie de zending nog eens. Zij zijn verantwoordelijk voor alle export- en importlicenties. Tenslotte controleren ook de douanediensten alle documenten nog eens via steekproeven.

Hoe verloopt de export van diamanten uit Antwerpen?

We leren nu veel over het importeren van diamanten, maar voor de export verloopt dezelfde procedure in de omgekeerde richting. De diamantair biedt de zending aan voor controle en verificatie. Die wordt dan in een verzegelde plasticfolie verpakt en verstuurd.

De diamantsector is de meest gecontroleerde markt ter wereld. Bovendien is die nergens zo streng als in Antwerpen. Andere importproducten, zoals bijvoorbeeld bananen, worden via steekproeven gecontroleerd. Bij diamanten krijgt de volle 100% een grondige doorlichting. Dit garandeert hoogst mogelijke veiligheid en kwaliteit.