Hoe evolueren de prijzen van diamanten? | BNT Diamonds

Hoe evolueren de prijzen van diamanten?

De diamantprijs groeit al sinds 1970 op de lange termijn, dit zowel voor ruwe als geslepen diamanten. Deze groei kende ook een aantal dalingen. Echter, op de lange termijn bekeken evolueert de diamantprijs in stijgende lijn. Financiële experts beamen dat deze groei zich ook zal doorzetten in de toekomst. Hiervoor zijn verschillende redenen.

  1. Groeiende vraag naar diamanten vanuit opkomende markten

De opkomende markten hebben het – dankzij de coronapandemie – niet makkelijk gehad en zijn behoorlijk onder druk gezet. Gelukkig was er vanaf begin 2021 weer uitzicht op een langzaam en gestage heropening. Landen zoals China en India worden gekenmerkt door een exploderende economie en welvaart, wat leidt tot het ontstaan en/of de uitbreiding van een nieuwe sociale laag: de middenklasse. De snel groeiende middenklasse en haar toenemende koopkracht hebben een direct opwaarts effect op de prijzen van diamanten op de wereldmarkt.

  1. Dalend aanbod vanwege beperkte natuurlijke bronnen en uitputting van de mijnbouwcapaciteit

De wereldwijde winning van diamanten neemt sterk af in vergelijking met voorgaande jaren. Bovendien nemen de kosten voor de huidig operationele diamantmijnen toe, omdat men gedwongen wordt dieper te graven en ontginnen. Zelfs mochten er nieuwe diamantmijnen worden ontdekt, dan zouden ook deze hogere operationele kosten voortbrengen, omdat deze nieuwe mijnen zich naar alle waarschijnlijkheid in moeilijk toegankelijke gebieden zullen bevinden.

Als gevolg van de gunstige tendens van vraag en aanbod, ligt het in de lijn der verwachting dat de diamantprijzen zullen stijgen met de tijd.

Lees hier ook hoe diamantprijzen reageren op crisissen