Wat zijn de voordelen van beleggen in diamanten? | BNT Diamonds

Wat zijn de voordelen van investeringsdiamanten?

Diamanten worden door experten tegenwoordig aangeduid als ‘het nieuwe goud’. Hun aanwezigheid in de beleggerswereld neemt dan ook almaar toe. Wat zijn concreet de voordelen van investeringsdiamanten? Een voordeel is onder meer de intrinsieke waarde van diamanten, waardoor ze een crisisbestendige investering vormen. Diamanten zijn ook gemakkelijk te transporteren en kunnen eveneens gedragen worden in een juweel. Diamanten zijn vooral geschikt als belegging omdat ze een aantal essentiële voordelen bieden die u niet, of toch niet in die mate, zal terugvinden bij andere beleggingsproducten. Deze voordelen zijn:

  • Bescherming tegen inflatie, ineenstortende markten, munthervormingen: diamantprijzen zijn onafhankelijk van overheidsmaatregelen en -wetten. Bijgevolg behouden diamanten beter hun waarde, zelfs tijdens een recessie of crisis. Theoretisch gezien kan een (wereld)oorlog om het even welke munt doen devalueren, kunnen onroerende goederen hun waarde verliezen, kunnen hulpbronnen vervangen worden door nieuwe technologieën en kunnen bedrijven aan concurrentie ten onder gaan, maar er is niets wat de langetermijnwaarde van diamanten systematisch kan ondermijnen. Aangezien de meeste diamantmijnen tegenwoordig gekend zijn, zullen diamanten in de loop der tijd bovendien nog zeldzamer worden, net zoals overigens alle natuurlijke rijkdommen. Dit gegeven vormt de belangrijkste verklaring voor de stijgende waarde van diamanten op lange termijn.

  • Anonimiteit: er is geen registratie vereist om te investeren in diamanten.

  • Faillissementsbestendig: investeringsdiamanten zijn tastbare beleggingsproducten die niet afhankelijk zijn van een bedrijf, in tegenstelling tot aandelen.

  • Belastingvrije waardevermeerdering: op investeringsdiamanten is geen beurstaks verschuldigd noch taksen op waardestijgingen.

  • Emotionele waarde: diamanten zijn traditioneel huwelijksjuwelen en worden vaak generaties lang bewaard en doorgegeven.

  • Belegging waarvan u kan genieten: samen met kunst behoren diamanten tot het erg geringe aantal goederen waarvan het gebruik in de praktijk gecombineerd kan worden met hun waarde als belegging. Daarmee doelen we op het feit dat u diamanten kunt dragen in/als juwelen, terwijl ze tegelijkertijd uw meest veilige belegging vormen.

  • Groeiende vraag: recente financiële analyses tonen aan dat de vraag naar diamanten jaarlijks kan groeien met 3% indien het bruto binnenlands product (bbp) en de middenklasse blijft groeien. Voor China en India, de twee grootste consumenten van diamant wereldwijd, wordt verwacht dat de middenklasse zal groeien met respectievelijk 4% en 9%.

  • Duurzame investering: ten slotte geldt dat in tegenstelling tot de meeste andere luxegoederen, zoals auto’s, meubilair, bont, enz., diamanten net omwille van hun duurzame/onbreekbare aard hun waarde na verloop van tijd niet verliezen.

Als u wil beleggen op de lange termijn, dan zijn investeringsdiamanten interessant voor u. Naast de vele voordelen dient u zich er echter wel van bewust te zijn dat een rendabele investering in diamanten enige kennis van zaken vereist. In tegenstelling tot andere grondstoffen zoals bijvoorbeeld goud, heeft diamant geen eenheidsprijs. De waarde van een diamant wordt per steen bepaald, aan de hand van kwaliteitscriteria (de zogenaamde 4 C's).

Met andere woorden: als u geen fouten wil maken bij het aan- en verkopen van uw investeringsdiamant, is het raadzaam om te vertrouwen op het advies van een diamantexpert zoals BNT Diamonds. Tijdens een bezoek aan onze showroom bekijken we graag samen wat voor u de mogelijkheden zijn om te beleggen in diamant. Vraag een afspraak aan bij BNT Diamonds of spreek rechtstreeks met een diamantexpert via +32 3 201 24 90.